Ansprechpersonen

Studiengangsleitungen Studienbereich Gesundheitsversorgung

Anschrift
Marie-Curie-Straße 4
79539 Lörrach
Raum K214

Studiengangsleitungen Studienbereich Technik

Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum D301
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum A306
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum CU06
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum D303
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum D302

Studiengangsleitungen Studienbereich Wirtschaft

Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum D208
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum D207
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum D210
Anschrift
Marie-Curie-Straße 4
79539 Lörrach
Raum K308
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum D208
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum D202
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum D203
Anschrift
Marie-Curie-Straße 4
79539 Lörrach
Raum K112
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum D209
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum H004
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum H006
Anschrift
Marie-Curie-Straße 4
79539 Lörrach
Raum K324
Anschrift
Marie-Curie-Straße 4
79539 Lörrach
Raum K323
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum A205
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum A331
Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum D208

Geschäftsstelle des CAS am Standort Lörrach

Anschrift
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Raum A207