Ansprechpersonen

Studiengangsleitungen Studienbereich Gesundheitsversorgung

Address
Marie-Curie-Straße 4
79539 Lörrach
Room K214

Studiengangsleitungen Studienbereich Technik

Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D301
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D308
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room A306
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room CU06
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D303
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D302

Studiengangsleitungen Studienbereich Wirtschaft

Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D208
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D207
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D210
Address
Marie-Curie-Straße 4
79539 Lörrach
Room K308
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D208
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D202
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D203
Address
Marie-Curie-Straße 4
79539 Lörrach
Room K112
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D209
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room H004
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room H006
Address
Marie-Curie-Straße 4
79539 Lörrach
Room K324
Address
Marie-Curie-Straße 4
79539 Lörrach
Room K323
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room A205
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room A331
Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room D208

Geschäftsstelle des CAS am Standort Lörrach

Address
Hangstraße 46-50
79539 Lörrach
Room A207